มาตรฐานโรงงาน

บริษัท ซีบี อินเตอร์แล็บ จำกัด (CB INTERLAB CO.,LTD)
ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP จาก INTERTEK 

Visitors: 100,184