กิจกรรม

ภาพกิจกรรม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ซีบี อินเตอร์แล็บ จำกัด จัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของจำเป็น ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด กับ"โครงการปันสุขสู่สังคม" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม csr ประจำปี 2562

Visitors: 53,677