Omega 3 6 9 คืออะไร

 

 

ความแตกต่างระหว่างโอเมก้า 3, 6 และ 9 คืออะไร?

 

ไขมันประกอบด้วยกรดไขมัน และกรดไขมันประกอบขึ้นจากสายโซ่ของอะตอมคาร์บอน (C) ไฮโรเจน (H) และ ออกซิเจน (O) เมื่อเรามองลงไปถึงระดับโมเลกุล กรดไขมันจะมีหางของไขมันยาวไปในทิศทางที่แตกต่างกัน โครงสร้างที่เป็นเส้นตรงไม่มีพันธะคู่เลย เรียกว่า กรดไขมันอิ่มตัว (Saturated fatty acid) ส่วนโครงสร้างที่มีพันธะคู่จะเรียกว่า กรดไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated Fatty Acid) ซึ่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวนี้หากมีพันธะคู่ 1 ตำแหน่งจะเรียกว่า กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยว (monounsaturated fat MUFA) หากมีพันธะคู่หลายตำแหน่งจะเรียกว่า กรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน (polyunsaturated fatty acid PUFA)

 

ชื่อของกรดไขมันและตัวเลขจะสัมพันธ์กับจำนวนคาร์บอนอะตอมที่อยู่ในโครงสร้าง และจะเป็นตัวบอกว่าโครงสร้างนั้นจับกับออกซิเจน และไฮโรเจนอย่างไร เช่น โอเมก้า 3 6 และ 9 จะมีพันธะคู่ที่ตำแหน่งคาร์บอนตัวที่ 3 6 และ 9 ตามลำดับ

ด้วยโครงสร้างของโมเลกุลไขมัน ที่มีพันธะเดี่ยวและพันธะคู่นี้เอง ทำให้ไขมันมีคุณสมบัติและคุณประโยชน์ต่อร่างกายที่แตกต่างกัน

 

ความแตกต่างระหว่างโอเมก้า 3 6 และ 9

โอเมก้า 3 (Omega 3)

โอเมก้า 3 มีความสำคัญมากต่อสุขภาพของมนุษย์ เรียกว่าสำคัญมากที่สุดในโอเมก้าทั้ง 3 ชนิด เหตุผลหลักเลยก็คือ โอเมก้า 3 มีคุณสมบัติช่วยลดการอักเสบ ที่เป็นสาเหตุของโรคเสื่อมต่างๆ

 ร่างกายของเราไม่สามารถสร้างโอเมก้า 3 ชนิด ALA (alpha linoleic acid) ขึ้นเองได้ ดังนั้นจึงจัดเป็นกรดไขมันจำเป็น (essential fatty acid) ตามตาราง ส่วนด้านล่าง ร่างกายสามารถสร้าง DHA (Docosahexanoic acid) และ EPA (Eicosapentaenoic acid) ขึ้นมาได้โดยมี ALA เป็นสารตั้งต้น ซึ่ง DHA และ EPA นี้เองจัดเป็นกรดไขมันที่มีความสำคัญมากที่สุด

 

โอเมก้า-6

ที่สำคัญได้แก่ LA-Linileic Acid โอเมก้า 6 พบมากในอาหาร จำพวกน้ำมันพืช เช่นน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันคาโนล่า และน้ำมันข้าวโพด (แต่ไม่พบมากในน้ำมันมะกอก) ซึ่งการที่พบโอเมก้า 6 ได้มากในอาหารนี้เองทำเกิดความไม่สมดุลขึ้นระหว่างอัตราส่วนขอโอเมก้า 6 และโอเมก้า 3

ซึ่งความสมดุลของโอเมก้า 3 และโอเมก้า 6 นี้เองที่มีความสำคัญมากต่อสุขภาพ เพราะโอเมก้า 6 จะไปเร่งกระบวนการอักเสบ ถ้าอัตราส่วนของกรดไขมัน้ 2 ชนิดนี้ไม่สมดุลก็อาจเป็นสาเหตุนำไปสู่โรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรืออัลไซเมอร์ เป็นต้น

 

โอเมก้า 9 

โอเมก้า 9 เป็นกรดไขมันที่พบได้มากมายในธรรมชาติ และมีทั่วไปในอาหาร ร่างกายสามารถสร้างโอเมก้า 9 ขึ้นได้เอว จึงจัดเป็นกรดไขมันไม่จำเป็น โอเม้า 9 สามารถใช้แทนโอเมก้า 3 และ โอเมก้า 6 ได้หากจำเป็น 

 

โอเมก้า 9 พบได้ทั้งในไขมันสัตว์ และน้ำมันพืช 

 

 

 

Visitors: 93,235